Качество

Нашите партньори предлагат сертификати за всички видове чай, според международните изисквания за качество и контрол на продуктите:

ISO 9001 – от юли, 1997 г.

IFS (Международен стандарт за храните) – от декември, 2005 г.

Сертификати за органичен произход на храните според Европейските изисквания:

TeaHouse - ECOTeaHouse - Eco2

 

 

 

 

 

EU-eco-regulation 834/2007 and 889/2008

NOP (Национална органична програма) – от 2003 г.

Fairtrade (Справедлива търговия) – от 1994 г.

TeaHouse-FairTrade

 

 

 

 

 

UTZ (Сертификат УТЗ) – от 2011 г.

Ethical Tea Partnership (Нашите партньори са членове на организацията от 2014 г.)

Speciality Tea Institute (Нашите партньори са членове на института от 2014 г.)

Kosher Certificates (Сертификати Кошер)

През 2011 г. ЕС определя наименованието Даржелинг като защитено географско название (PGI). Следователно и черният чай от Даржелинг, произвеждан съобразно установените правила, трябва или да бъде обозначен с етикет на опаковката (PGI), или с логото на ЕС. Имайте предвид, че логото на ЕС трябва да има точно определен графичен формат (цвят, размер и т.н.). Чаените магазини, които предлагат насипен чай, който не е предварително пакетиран, могат да обозначат съдовете за чай с текста или логото.

TeaHouse-PGI