• +359 887 434722
  • ул. „Абаджийска“ 10, Пловдив
  • Електронен магазин 24/7

Нашите партньори от Азия и Европа ни предостават сертификати за качество, контрол на произвосдтво и/или биологичен произход за всички видове чай, според международните изисквания за качество и контрол на продуктите.

ISO 9001 – ЮЛИ 1997

Семейството ISO 9000 разглежда различни аспекти на управлението на качеството и съдържа някои от най-известните стандарти на ISO. Стандартите предоставят насоки и инструменти за компании и организации, които искат да гарантират, че техните продукти и услуги отговарят постоянно на изискванията на клиентите и че качеството се подобрява постоянно.

INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS (IFS) FOOD – ДЕКЕМВРИ 2005

IFS Food е стандарт за одита на фирмите, които обработват храни или компании, които опаковат в насипно състояние хранителни продукти. IFS Food се прилага само когато продуктът е “обработен или опипан” или ако има опасност от замърсяване на продукта по време на първичното опаковане.

EUROPEAN ORGANIC REGULATIONS (EC) No 834/2007 and 889/2008

Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

NATIONAL ORGANIC PROGRAM (NOP) – 2003

Националната органична програма администрира органичния печат върху продукти, които отговарят на изискванията.

FAIR TRADE – 1994

Справедливата търговия(Fair Trade) е социално движение, чиято заявена цел е да помогне на производителите в развиващите се страни да постигнат по-добри търговски условия и да насърчават устойчивото земеделие.

UTZ CERTIFIED – 2011

UTZ Certified е програма и етикет за устойчиво земеделие. Етикетът, сертифициран по UTZ, се предлага на повече от 10 000 различни пакета продукти в над 116 страни.

ETHICAL TEA PARTNERSHIP

Нашите партньори са членове на организацията от 2014 г. Организацията е с нестопанска цел, която работи с производители на чай и компании за чай за подобряване на устойчивостта на чайната индустрия от 1997 г. насам.

SPECIALTY TEA INSTITUTE

Нашите партньори са членове на института от 2014 г. насам. Институтът (STI) е образователното отделение на “Чаената асоциация” на САЩ, Inc. и лидер в обучението на специалисти по чай.

KOSHER CERTIFICATES

Кошарската сертифицираща агенция е организация, която предоставя на своите клиенти съставки, пакетирани храни, напитки и определени материали, както и доставчици на храни и съоръжения, в които се приготвя или сервира кошер.

PGI

През 2011 г. ЕС определи името “Дарджилинг” като защитено географско наименование (ЗГУ). Ето защо, черният чай Darjeeling, произведен съгласно установените правила, трябва да бъде етикетиран с етикет върху опаковката (ЗГУ) или логото на ЕС. Имайте предвид, че логото на ЕС трябва да има специфичен графичен формат (цвят, размер и т.н.). Чайните магазини, които предлагат насипен чай, който не е предварително опакован, могат да маркират контейнерите за чай с текста или логото.

Абонирайте се <span>teahouseplovdiv.com</span>

Абонирайте се teahouseplovdiv.com